Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Соопштение за дополнителен – вонреден испитен термин во есенскиот испитен рок во учебната 2020/21

Се организира дополнителен-вонреден испитен термин во есенскиот испитен рок во учебната 2020/2021 година, за полагање најмногу 2 предмети  од зимски семестар.

Пријавувањето и полагањето на испитите ќе се врши без плаќање надоместок;

Пријавувањето во електронска форма е ЗАДОЛЖИТЕЛНО и ќе се врши преку следниот формулар
(пополнет со кирилично писмо)  во период од 16.09.2021 до 19.09.2021

Испитната сесија ќе се спроведе на 21.09.2021, 22.09.2021 и 23.09.2021.

Термините за полагање на испитите ќе бидат објавени на 20.09.2021 на web страната на МФС.

Напомена: Студентите ќе донесат пријави во материјална форма само за положените испити при запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/22.

Скопје, 15.09.2021    Деканат на МФС

 

Отворен ден на УКИМ

Драги наши идни студенти,

Машинскиот факултет во Скопје, во рамки на настанот „Отворен ден на УКИМ“, на 18 август (среда) од 10:00 до 12:00 часот, кој ќе се одржи online преку платформата Microsoft Teams, ќе ги презентира студиските програми на институтите, активностите на студентите и центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сѐ што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности....

Студирајте на факултетот со најдолга традиција во нашата земја!

Линк за пристап до видеоконференциската сесија:

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top