Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Информација за стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT)

Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT) ги повикува потенцијалните кандидати од Република Северна Македонија да се пријават за:  
 
 
 
Потребната документација треба да се поднесе на англиски јазик или со официјален превод. Скенираните документи треба да се испратат до contact@sk.mofa.go.jp (мејл не поголем од 10MB) оригиналните документи и две копии се поднесуваат до Амбасадата на Јапонија.  
 
9 јуни 2023 г. е крајниот рок за поднесување на оригналната документација до Амбасадата на Јапонија на адреса Филип Втори Македонски 3, Соравиа Центар, кат 6, 1000 Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат контактирани за тестирање и интервјуа предвидени за во средината од месец јуни.  
 
На следниот линк може да погледнете примери од испитни прашања од претходни години.  
 
Исто така може да се информирате за студентскиот живот и универзитетите во Јапонија  
 
***
 
Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës dhe Teknologjisë të Japonisë (MEXT) bën thirrje ndaj kandidatëve potencial në Republikën e Maqedonisë së Veriut për
 
 
 
Dokumentacionet e kërkuara duhet të dorëzohen në gjuhën angleze ose në përkthim zyrtarë. Dokumentet e skenuara duhet të dërgohen deri te contact@sk.mofa.go.jo (emaili jo më i madh se 10MB), ndërsa dokumentet origjinale dërgohen tek Ambasada e Japonisë.
 
Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve origjinale është më 9 qershor 2023 në Ambasadën e Japonisë në adresën Filip Vtori Makedonski 3, Qendra Soravia, kati 6, 1000 Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen për testime dhe intervista të planifikuara për gjysmën e dytë të muajit qershor.
 
vegëzen e mëposhtme mund të vini re shembujt e pyetjeve të provimeve të vitit të kaluar:
 
Gjithashtu për jetën studentore dhe universitetet mund të mësoni më tepër
 
***
 
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) is calling all potential candidates from the Republic of North Macedonia to apply for:
 
 
 
All necessary application documents must be submitted in English or together with an official English translation. Scanned documents should be submitted to contact@sk.mofa.go.jp (no larger than 10MB) and hard copies in original and two sets of copies to the Embassy.
 
9th of June 2023 is the deadline for submitting the hard copies of the documents to the Embassy of Japan on address: Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Centar, floor 6, 1000 Skopje.
 
The selected candidates will be contacted and go through the written test and interview in mid-Junе.
 
Examples for past written examination questions:
 
More information about the student life and Universities in Japan  
 
Контакт:
Biljana Taneska
Secretary of Culture, Education and Public affairs

Embassy of Japan
tel : +389-(0)2-3118-063
mob : +389-(0)75-326-848
 
 
Стипендии

Ден за кариерен развој 11.05.2023

Почитувани,

Во прилог Ви ја доставуваме агендата на настанот ,,Ден за кариерен развој“, што  ќе се одржи на 11.05.2023 со почеток од 12:00 до 16:00 часот на Техничкиот кампус на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје (голем паркинг кај ФЕИТ и Машински факултет).

Настанот е во организација на Центарот за кариера на УКИМ, а во насока на унапредување на вештините и насочување на студентите во нивниот понатамошен кариерен развој.

На настанот ќе учествуваат 30 етаблирани компании од земјава и странство кои на студентите ќе ги презентираат своите можности за вработување и практикантство за време и по завршувањето на студиите. Со свои штандови ќе се претстават: Алкалоид, Филип Морис ТКП, Џонсон Мети, Реплек, Зегин, Јака Нова, Маркарт Македонија, ИГМ Трејд, Van Hool, Вабтек МЗТ, НЛБ банка, ПроКредит Банка, Шпаркасе Банка, Рудник САСА, Синцеритас, Микросам Прилеп, 42 Dynamics, Аспект, ИТХР Македонија, Макстил, Цеметарница Усје, Раде Кончар ТЕП, Жито Лукс, Окта, Технопериа, Адиент, ЛТХ Леарница, IT-Labs, АСК, Thrivity.

Програмата е надополнета со едукативни сесии што ќе донесат дополнителна вредност за студентите посетители. Фокусот е на теми што имаат за цел да го олеснат процесот на преминување од академската во бизнис средината.

На настанот, студентите ќе можат да креираат професионално CV со кое ќе можат веднаш да аплицираат на штандовите на компаниите.

Исто така, ќе биде овозможено и кариерно советување и насочување од страна на Асоцијацијата на кариерни советници.

IT-Labs на настанот ќе ја претстават апликацијата за учење на знаковен јазик SignTalks - едукативна апликација за полесно и поефикасно учење на знаковен јазик со помош на вештачка интелигенција, а секој од учесниците/посетителите ќе може да допринесе за развој на базата преку снимање на видеа како се прават знаците.

За време на настанот за доброто расположение ќе се погрижи Dj Јанко, а ќе биде организирана и зона за освежување поддржана од Пивара Скопје.

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top