Постдипломски студии - Тековни информации

Соопштенија

Покриеност на настава

Информации

Соопштенија

Покриеност на настава

Информации

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на втор циклус студии на Машинскиот факултет во Скопје: upisi-mfs@ukim.edu.mk

Соопштенија

Покриеност на настава

Решенија за прием на кандидати на втор циклус - Приватна квота

Информации

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на втор циклус студии на Машинскиот факултет во Скопје: upisi-mfs@ukim.edu.mk

Соопштенија

Покриеност на настава

Решенија за прием на кандидати на втор циклус - Приватна квота

Информации

Е-маил адреса за доставување на документи за пријавување на втор циклус студии на Машинскиот факултет во Скопје: upisi-mfs@ukim.edu.mk

1 Покриеност на настава за II циклус за ИДМ - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за ИНД - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за МВ - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за ТМЛ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за MSPDTP - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за SEE - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за VME - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за АФИ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за БЗР - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ЕЕ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ИИМ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МЖЦП - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МЗКИ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММКК двегодишни студии - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММКК едногодишни студии - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММС втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МХТ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за НПТС - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ТИ - втор циклус

Решенија за прием на кандидати на втор циклус во втор уписен рок, 2019/20

 

Решенија за прием на кандидати на втор циклус во прв уписен рок, 2019/20

 

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година (ИЗМЕНИ ВО РОКОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ)

РАБОТЕН КАЛЕНДАР за втор циклус за ЗИМСКИ семестар во академската 2019/20 година

РАБОТЕН КАЛЕНДАР за втор циклус за ЛЕТЕН семестар во академската 2019/20 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година

РОКОВИ, УСЛОВИ И ДОКУМЕНТИ за пријавување и запишување на втор циклус студии во академската 2019/2020 година (прв уписен рок)

ИЗЈАВА за согласност

ИЗЈАСНУВАЊЕ на кандидатите за ментор на втор циклус на студии во академската 2018/2019 година

ЛИСТА на предмети за студенти

Студенти на втор циклус студии кои во месец Мај 2019 година ќе го бранат магистерскиот труд

РОКОВИ, УСЛОВИ И ДОКУМЕНТИ за пријавување и запишување на втор циклус студии во академската 2018/2019 година (втор уписен рок)

Покриеност на настава за II циклус за учебна 2018/2019 година

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА НА ПРИМЕНИ И ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА во прв уписен рок

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2018/2019 година

РОКОВИ, УСЛОВИ И ДОКУМЕНТИ за пријавување и запишување на втор циклус студии во академската 2018/2019 година (прв уписен рок)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за запишување на кандидатите

ИЗЈАВА за согласност

ИЗЈАСНУВАЊЕ на кандидатите за ментор на втор циклус на студии во академската 2018/2019 година

ЛИСТА на предмети за студенти

РАБОТЕН КАЛЕНДАР за зимски и летен семестар на втор циклус студии 2018-2019

ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ за запишување на втор циклус во вториот уписен рок 

во учебната 2018-2019 година

Решенија за прием на кандидати на втор циклус во втор уписен рок, 2017/18 - Приватна квота

 

РОКОВИ, УСЛОВИ И ДОКУМЕНТИ за пријавување и запишување во вториот уписен рок на втор циклус студии во академската 2017/2018 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/2018 година

ДОГОВОР за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу студент запишан на втор циклус на студии на МФС

ДОГОВОР за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу студент запишан на втор циклус на студии на МФС ИДМ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

ИЗЈАСНУВАЊЕ на кандидатите за ментор на втор циклус студии во академската 2017/18 година

РОКОВИ, УСЛОВИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

 
Контакт информации:
  Ивана Алексовски
  e-mail: studslvtorciklus@mf.edu.mk

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top