Постдипломски студии - Тековни информации

ОДЛУКА за утврдување на роковите за завршување на втор циклус на студии на МФС

СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2016/2017 година

Рокови, услови и документи за пријавување и запишување (втор уписен рок)

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА НА ПРИМЕНИ И ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА во прв уписен рок

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2016/2017 година (прв уписен рок)

Број на студенти по студиски програми (прв уписен рок)

Број на студенти по ментори

Ментори и теми по студиски програми

Рокови, услови и документи за пријавување и запишување во прв уписен рок

Интерни документи за пријавување:

- изјаснување за ментор

- изјава за лични податоци

Интерни документи за запишување:

- договор за студирање

- договор за студирање Индустриски дизајн и маркетинг

Контакт информации:
  Ангела Брајковска
- e-mail: studslvtorciklus@mf.edu.mk

Студиска програма Производно инженерство - Елаборат 2014

Студиска програма Транспорт, механизација и логистика- Елаборат 2014

Студиска програма Термичко инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Материјали, спојување и конструктивно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриско инженерство и менаџмент- Елаборат 2014

Студиска програма Моторни возила- Елаборат 2014

Студиска програма Енергетика и екологија- Елаборат 2014

Студиска програма Мехатроника- Елаборат 2014

Студиска програма Автоматика и флуидно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриски дизајн и маркетинг- Елаборат 2014

Студиска програма Sustainable Energy and Environment - Елаборат 2015

Студиска програма Менаџмент на животен циклус на производ - Елаборат 2015

Студиска програма Метрологија, Менаџмент и Контрола на квалитет - Елаборат 2012

Студиска програма Мехатронички системи - Елаборат 2012

Студиска програма Управување со системи за безбедност и здравје при работа - Елаборат 2011

Соопштение  за заверка на семестар и пријавување на испити

Термини за настава по изборен предмет од областа на математика и информатика

Работен календар за летен семестар за втор циклус студии во 2016/2017 година

Работен календар за зимски семестар за втор циклус студии во 2016/2017 година

Известување за запишување на зимски семестар

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2014-2015 година

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2015-2016 година

Покриеност на настава за втор циклус студии во академската 2016-2017 година

Листа на предмети за студенти

ИМКММВ термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИПИМ термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИТИ термини за настава и консултации за 2016-2017 година

ИХИА термини за настава и консултации за  2016-2017 година

ИПИМ - термини за настава по избoрни предмети

ИМКММВ - термини за настава по избoрни предмети

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top