Постдипломски студии - Тековни информации

Студиска програма Производно инженерство - Елаборат 2014

Студиска програма Транспорт, механизација и логистика- Елаборат 2014

Студиска програма Термичко инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Материјали, спојување и конструктивно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриско инженерство и менаџмент- Елаборат 2014

Студиска програма Моторни возила- Елаборат 2014

Студиска програма Енергетика и екологија- Елаборат 2014

Студиска програма Мехатроника- Елаборат 2014

Студиска програма Автоматика и флуидно инженерство- Елаборат 2014

Студиска програма Индустриски дизајн и маркетинг- Елаборат 2014

Студиска програма Sustainable Energy and Environment - Елаборат 2015

Студиска програма Менаџмент на животен циклус на производ - Елаборат 2015

Студиска програма Метрологија, Менаџмент и Контрола на квалитет - Елаборат 2012

Студиска програма Мехатронички системи - Елаборат 2012

Студиска програма Управување со системи за безбедност и здравје при работа - Елаборат 2011

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top