Решенија за акредитација и почеток на работа на студиски програми на втор циклус студии

Решение за почеток со работа на студиски програми AFI, TML, MZKI, TI, MHT, MV,  IIM, EE, NPST, MMS, MSPDTP
Решение за почеток со работа на студиски програми BZR и MMKK едногодишни
Решение за почеток со работа на студиска програма IDM
Решение за почеток со работа на студиска програма IND
Решение за почеток со работа на студиски програми LM и VME
Решение за почеток со работа на студиска програма MMK двегодишни
Решение за почеток со работа на студиска програма MZCP
Решение за почеток со работа на студиска програма SEE

Решение за акредитација на студиска програма LM
Решение за акредитација на студиска програма MSPDTP
Решение за акредитација на студиска програма SEE
Решение за акредитација на студиска програма VME
Решение за акредитација на студиска програма АФИ
Решение за акредитација на студиска програма БЗР
Решение за акредитација на студиска програма ЕЕ
Решение за акредитација на студиска програма ИДМ
Решение за акредитација на студиска програма ИИМ
Решение за акредитација на студиска програма ИНД
Решение за акредитација на студиска програма МВ
Решение за акредитација на студиска програма МЖЦП
Решение за акредитација на студиска програма МЗКИ
Решение за акредитација на студиска програма ММКК двегодишни
Решение за акредитација на студиска програма ММКК едногодишни
Решение за акредитација на студиска програма ММС
Решение за акредитација на студиска програма МХТ
Решение за акредитација на студиска програма НПСТ
Решение за акредитација на студиска програма ТИ
Решение за акредитација на студиска програма ТМЛ

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top