Информации за студиски програми во академска 2019/2020 година

1 Покриеност на настава за II циклус за ИДМ - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за ИНД - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за МВ - втор циклус
1 Покриеност на настава за II циклус за ТМЛ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за MSPDTP - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за SEE - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за VME - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за АФИ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за БЗР - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ЕЕ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ИИМ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МЖЦП - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МЗКИ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММКК двегодишни студии - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММКК едногодишни студии - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ММС втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за МХТ - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за НПТС - втор циклус
Покриеност на настава за II циклус за ТИ - втор циклус

Постдипломци - Тип на содржина: 
Соопштенија за постдипломци

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top