Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Уписи 2023

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година - ТРЕТ уписен рок

 

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ВТОР уписен рок 2023/24

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2023/24 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година - ВТОР уписен рок

 

ДОКУМЕНТИ кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во ПРВ уписен рок во прва година во учебната 2023/2024 година

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ПРВ уписен рок 2023/24

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2023/24 година

 

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Повик за учество на иновациски камп „ХАКИРАЈ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА“

Повик до студентите на Машинскиот факултет - Скопје да земат учество во иновацискиот камп „Лоцирање и следење на балкански рис и проучување на неговата екологија и биологија“. Во рамките на предизвикот потребно е да се изготви и дизајн и конструкција на кафез-замка.
 
Повеќе информации за кампот на следниот линк:
 
Повеќе информации за повикот на следниот линк:
 

СТИПЕНДИИ ОКТА

Стипендии

ЈМ LEAD програма

ЈМ LEAD програма - стипендии

Повелете повеќе информации и линк до огласите - Careers

Стипендии

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top