Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Соопштение за подигање на оригиналните документи

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА ТРЕБА ДА ГИ ПОДИГНАТ ОРИГИНАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОД СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СОГЛАСНО ЧЛЕН 158 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

12.11.2021, ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

 

Соопштенија за студенти

ПОКАНА AVICON 30.10.2021 ГРАДСКИ ПАРК – ШКОЛКА

Почитувани студенти, во прилог ви ја доставувам поканата од AVICON  за настан кој ќе се оддржи на 30.10.2021 на ШКОЛКА во градскиот парк, а ќе биде посветен на можностите за вработување во аеронаутиката односно компании кои ја имаат оваа дејност.

https://aviconn.org/events-projects/skopje-air-fair-2021/

 

 

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top