Соопштенија за одбрана на докторска дисертација

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Инџи Селим, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 20 мај 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Инџи Селим со наслов Платформа за идентификација на материјали при дизајнирање еколошки прифатливи производи

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Маригона Красниќи, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 18 мај 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Маригона Красниќи со наслов Истражување на можности за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на емисиите на енергетски парогенератор на јаглен

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Сара Сребренкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 16 април 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Сара Сребренкоска со наслов Роботизирани процеси за автоматско полагање на композитни влакна/ленти (afp/atl) при производство на делови од композитни материјали

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Бетим Шабани,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 4 декември 2020 година.

Докторска дисертација на  м-р Бетим Шабани со наслов Реверзибилно инженерство и адитивно производство во проектирањето и производството на сложени делови

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Дејан Крстев,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28 октомври 2020 година.

Докторска дисертација на  м-р Васе Јорданоска со наслов Координирано кооперативно управување на активните автомобилски системи за подобрување на стабилноста и безбедноста на возилата

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Васе Јорданоска,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 14 април 2020 година.


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 6 април 2020 година.

СООПШТЕНИЕ за одложување одбрана на докторска дисертација на м-р Цветанка Велкоска

Докторска дисертација на  м-р Цветанка Велкоска со наслов Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 март 2020 година.


Докторска дисертација на м-р Јелена Џокиќ Дизајнирање на формата за адитивно производство

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Јелена Џокиќ, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 21 февруари 2020 година


Докторска дисертација на м-р Трајче Велковски - Референтен модел за рангирање на нивото на имплементација на системите за безбедност и здравје при работа

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Трајче Велковси, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26 декември 2019 година


Докторска дисертација на м-р Бојан Јовановски - Методологија за моделирање на иновативноста на микро и мали претпријатија

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Бојан Јовановски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 ноември 2019 година

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top