Јакимовска Кристина

Фотографија: 
Академски ранг: 
Вонредeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 267
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
kristina.jakimovska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1999 - 2004 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

2005- помлад асистент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Ефективност и логистика; Експлоатација и одржување на машини и опрема; Надежност на техничките системи

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top