Сидоренко Софија

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 261
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 676
E-mail: 
sofija.sidorenko@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Име и презиме:

 

Софија Сидоренко

Образование:

1981 - 1987

дипломиран инженер архитект, Архитектонски факултет - Скопје

 

1989 - 1994

магистер по компјутерска техника и информатика, Електротехнички факултет

 

1999 - 2002

доктор на технички науки, Машински факултет - Скопје

Вработување:

1987 - 2003

2003 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2012

2012 -

 

асистент, Машински факултет - Скопје

насловен доцент, Машински факултет – Скопје

доцент, Машински факултет – Скопје

вонреден професор, Машински факултет – Скопје

редовен професор, Машински факултет – Скопје

 

Настава:

 

додипломски студии:

Индустриски дизајн, процес на дизајнирање, ергономија, 3Д моделирање и визуелизација, дизајн на машини и апарати, дизајн на WEB страници;

постдипломски студии:

Програмирање на графичките техники; презентација, анимација и симулација; индустриски дизајн; ергономија и бионика; историја на дизајнот.

докторски студии:

ергономски методи во инженерскиот дизајн, ергономија на возилата и механизационите машини

 

Научен интерес:

 

Компјутерска графика; компјутерска анимација; интелигентни CAD/CAM системи; објектно ориентирано програмирање; индустриски дизајн; ергономија; бионика.

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top