Рунчев Добре

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 260
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
dobre.runchev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден сум на 12.10.1964 во Кочани.

 

Образование:

1984-1989 Машински факултет, Скопје,

1989-1993 магистратура, Машински факултет, Скопје,

1993-1996 докторат, Машински факултет, Скопје,

 

Вработување:

1989-1994 Помлад асистент, Машински факултет Скопје,

1994-1997 Асистент, Машински факултет Скопје,

1997-2002 Доцент, Машински факултет Скопје,

2002-2006 Вонреден професор, Машински Факултет, Скопје

2006- Редовен професор, Машински Факултет, Скопје

 

 

 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top