Костиќ Звонимир

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Maшински факултет, Kaрпош II б.б., 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 234
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
zvonimir.kostikj@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден сум на 10. 01. 1954 година во Урошевац (СР Југославија),

 

Образование:

1972-1977 Машински факултет, Скопје,

1977-1980 магистратура, Машински факултет, Београд, СР Југославија,

1980-1987 докторат, Машински факултет, Скопје,

 

Вработување:

1997- Професор, Машински факултет, Скопје,

1992-1997 Вонреден професор, Машински факултет, Скопје,

1987-1992 Доцент, Машински факултет, Скопје,

1981-1987 Асистент, Машински факултет, Скопје,

1977-1981 Помлад асистент, Машински факултет, Скопје,

 

Научно-истражувачка работа:

Голем број на научни и стручни трудови и експертизи, публикувани во земјата и странство, Области на истражување: флуидизација, хидрауличен и пневматски транспорт, хидраулични машини, високо притисна хидраулика, Патент: 1998 Систем за подигање на вода од резервоар со променлив притисок, Награди: 1998 Патент на годината, Златен медал со одлика на "ЕУРЕКА 98", Брисел, Изборни функции: 1993-1994 Продекан, Машински факултет, Скопје.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top