Камчевски Илија

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 269
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
@
Биографија
Биографија: 

Образование:

1959-1964 Технички факултет, Машински отсек, Скопје Р. Македонија

1989-1993 Докторат, Универзитет во Скопје, Р.Македонија.

 

Вработување:
 

1988- Професор, Машински факултет Скопје

1993-1998 Вонреден професор, Машински факултет Скопје.

1977-1993 Виш. предавач, Машински факултет Скопје

1974-1977 Предавач, Машински факултет Скопје.

1967-1974 Асистент, Машински факултет Скопје

1964-1967 Раководител на погонска технологија во ф-ка за авто каросерии "11 Октомври" Скопје

 

Дополнителна ангажираност:

1978-1993 Визитинг професор на Техничкиот факулте на Универзитетот во Битола.

1978-1982 Визитинг професор на Рударско-геолошки факултет во Штип.

1988-1992 Визитинг професор на Рударско-геолошки факултет во Штип.

1988-1993 Визитинг професор на Технолошко-металуршки факултет во Скопје.

1999- Визитинг професор на Земјоделски факултет во Скопје

 

Научно-истражувачка работа:

Над стопеесет научни проекти и трудови, стручни трудови и експертизи, публикувани во земјата (поголем број) и во странство. Главен интерес во истражувањето: Оптимирање на pреносници, Јакосни пресметки на конструкции, склопови во крановите, лифтовите во земјоделската механизација, оптимирање на работните органи кај земјоделските машини.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top