Индустриско инженерство и менаџмент

Академски студии (4 годишни)
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Индустриско инженерство и менаџмент

Основа на структурата на студиите: 

1

Предмети: 
Структура на студиите за академски профил (4 години)
Дипломиран машински инженер
Студиска програма:ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)
 
Наставни предмети во I семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М1-1
6
2.
М2-1
6
3.
М2-2
6
4.
М2-3
6
5.
М1-2
Изборен предмет УКИМ1
2
6.
М1-4
Изборен предмет УКИМ2
2
 
Листа на изборни наставни предмети од заедничка листа на УКИМ
(студентот избира 2 предмети)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
Англиски јазик
2
2.
 
Германски јазик
2
3.   Италијански јазик 2
 
Наставни предмети во II семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
7.
М1-1
6
8.
М2-1
6
9.
М2-2
6
10.
М2-8
Изборен предмет
6
11.
М1-3
Изборен предмет УКИМ3
2
12.
М1-5
Изборен предмет УКИМ4
2
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М2-8
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М2-8
6
2.
М2-8
6
3.
М2-8
6
 
Листа на изборни наставни предмети од заедничка листа на УКИМ
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М1-3
2
2.
М1-3
2
3. М1-3 Применета електроника 2
 
Листа на изборни наставни предмети од заедничка листа на УКИМ
(студентот избира 1 предмет)
 
Наставни предмети во III семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
13.
М1-1
6
14.
М2-1
6
15.
М2-3
6
16.
М2-7
6
17.
М3-1
6
 
Наставни предмети во IV семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
18.
М2-3
6
19.
М2-4
6
20.
М2-5
6
21.
М2-8
Изборен предмет
6
22.
М2-9
Изборен предмет
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М2-8
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М2-8
6
2.
М2-8
6
3.
М2-8
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М2-9
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М2-9
6
2.
М2-9
6
3.
М2-9
6
 
Наставни предмети во V семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
23.
М2-6
6
24.
М2-8
Изборен предмет
6
25.
М2-9
Изборен предмет
6
26.
М3-1
6
27.
М3-1
6
28.
М3-2
Изборен предмет
4
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М2-8
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М2-8
6
2.
М2-8
6
3.
М2-8
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М2-9
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М2-9
6
2.
М2-9
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М3-2
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М3-2
4
2.
М3-2
4
 
Наставни предмети во VI семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
29.
М3-1
6
30.
М3-1
6
31.
М3-1
6
32.
М3-2
Изборен предмет
6
33.
М3-2
Изборен предмет
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М3-2
(студентот избира 2 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М3-2
6
2.
М3-2
6
3.
М3-2
6
4.
М3-2
6
 
Наставни предмети во VII семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
34.
М3-1
6
35.
М3-1
6
36.
М3-2
Изборен предмет
6
37.
М3-2
Изборен предмет
6
38.
М3-3
Пракса/Интердисциплинарен проект
6
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М3-2
(студентот избира 2 предмети)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М3-2
6
2.
М3-2
6
3.
М3-2
6
4.
М3-2
6
 
Наставни предмети во VIII семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
39.
М3-1
6
40.
М3-1
6
41.
М3-2
Изборен предмет
6
42.
М3-3
Пракса/Интердисциплинарен проект
6
43.
М3-4
Дипломска работа
10
 
Листа на изборни наставни предмети од модул М3-2
(студентот избира 1 предмети)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
М3-2
6
2. М3-2 Моделирање и симулации на деловни процеси 6
 
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top