Илиевски Анание

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 240
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
maitab@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1963–1968 Дипломиран машински инженер, Машински факултет – Скопје

1976 Магистер на машински науки, Машински факултет – Скопје

1990 доктор на технички науки, Машински факултет – Скопје

Вработување:

1968 Конструктор, Фабрика за автобуси “11 Октомври”, Скопје

1969-1976 Асистент, Машински факултет – Скопје

1976-1995 Доцент, Машински факултет – Скопје

1995  Професор, Машински факултет, Скопје

 

Научен интерес:

Јакостно-динамички проблеми, Примена на методот на конечни елементи, Вибрации во машинството, Замор на материјалот, Бучава во техниката, Бучава во урбаните средини.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top