Ветаџокоска Емилија

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 246
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
emilija.vetadzhokoska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Дата и место на раѓање:

Ветаџокоска Емилија 19.09.1945 Кратово, Р.Македонија

 

Образование:

1965 – 1969  Дипломиран машински инженер, Машински факултет-Скопје

1972 - 1978  Магистер по технички науки, Машински факултет-Скопје

1992   Доктор технички науки, Машински факултет-Скопје

 

Вработување:

1969- 1979  Асистент, Машински факултет – Скопје

1979 – 1982  Предавач, Машински факултет – Скопје

1982 – 1992  Виш предавач, Машински факултет – Скопје

1992 – 1997  Вонреден професор, Машински факултет – Скопје

1997-    Редовен професор, Машински факултет – Скопје

 

Научен интерес:

Оптимизација на механизми со нижи и виши кинематски парови, Повеќекритериумска оптимизација на планетарни и диференцијални преносници

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top