Student assembly of FME

Факултетското студентско собрание е тело на Машинскиот факултет во Скопје кое се залага за правилно спроведување на правата и обврските на студентите. Главната цел на собранието е подобрување на условите и подигнување на стандардите на студентите. Претставниците од ФСС се тука да бидат гласот на студентите, но за тоа е потребна непрекината комуникација. 

Ве замолуваме, сите поплаки, пофалби и предлози да ги споделувате со нас, членовите на ФСС, преку некој од следниве медиуми:

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top