Contact


google maps create map

Contact information

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел:    + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Работно време:

Понеделник: 08:00 - 16:00
Вторник: 08:00 - 16:00
Среда: 08:00 - 16:00
Четврток: 08:00 - 16:00
Петок: 08:00 - 16:00
Сабота: Неработен ден
Недела: Неработен ден

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер и прием на пријави од укажувачи:

м-р Ненад Алексиќ
e-mail : nenad.aleksic@mf.edu.mk
Тел : + 389-2-3099-200

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top