Уписи 2021

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - трет уписен рок

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - втор уписен рок

Документи кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во прва година во учебната 2021/2022 година

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

Одговор на приговори Прв уписен рок 2021-22

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студентите запишани во ПРВА година во учебна 2021/22

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top